Lijkt me sterk

Lijkt me sterk dat een nijvere vouwbakker eh bouwvakker die in het heetst van de strijd plotseling een zware aandrang krijgt om een grote boodschap te doen tegen z’n voorman zegt:
‘Baas, ik moet hoognodig even naar het toiletje.’
En dat die voorman dan begrijpend antwoord:
‘Maar natuurlijk Kevin, wat let je.’
Lijkt me sterk.