Help… Gennep verzuipt

Het grondwaterpeil is hier nu al beduidend hoger dan voor de droogte van vorig jaar. Dat zie ik niet alleen maar kan ik ook wetenschappelijk verantwoord aflezen op het grondwaterpeilding dat bij de hippieboerderij staat. Ho gnak.
De Dommel staat op het punt om buiten de oevers te treden — altijd leuk en zeker leerzaam — en dat was allang gebeurd als er een paar jaar geleden niet driftig aan gesleuteld was, zoals uitdiepen en extra meanders. Maar dat weet u ongetwijfeld nog.
Eigenlijk wil ik er voor pleiten dat het maar eens afgelopen moet zijn met dat geregen en gewaai. Doe dat thuis ja!