En een prettige dag nog

Enkele weken geleden keek ik tijdens het douchen omhoog — nee dat doe ik normaal niet — en zag rare vlekken op het plafond. Die werden langzaam groter en zwarter en er verschenen druppels.
Zucht, toch niet weer een lekkage? Jawel, weer een lek. Ik vulde op de site van mijn huurbaas een reparatieverzoek in en kreeg promptde volgende dag een mail terug met de vraag of er misschien iemand boven mij woonde en zo ja op welk nummer dat dat dan wel niet mocht wezen. Een duidelijk geval van een huurbazin die haar eigen woningbezit niet kende want uiteraard had ik bij het reparatieverzoek behalve mijn naam ook mijn adres moeten vermelden.

Afijn, reeds een week later kwamen er twee mannen van het Woonbedrijf die een gat in het plafond sloegen, zeer ernstig en bezorgd keken en mij vervolgens meedeelden dat het lekte en dat er iemand van Strukton zou bellen wanneer hij kon komen komen… en een prettige dag nog.
Na veel gebel kwam er na een week iemand die constateerde dat het hoogst waarschijnlijk een lek was maar dat de bovenbuurvrouw de kraan moest laten lopen om te kijken hoe of wat. Dus weer bellen en nog eens bellen want de buurvrouw draait onregelmatige diensten… en een prettig weekend nog.
Maandag komt er na tienen iemand om het lek te maken en anders belt ie.